Hvad er stress?

-og hvordan genkender du den?

Ordet »stress« kommer af latin og betyder “at stringere”, at stramme – eller snøre – til. Det henviser til den situation, hvor en person føler sig trængt op i en krog, fordi job, omgivelserne, samfundets normer, familie, eller én selv, presser på. *

Stress er altså en overbelastning, som er opstået fordi vi har negligeret vores personlige tolerancegrænse for ydeevne, personlig frihed, arbejds byrde, kontrol, dårligt arbejdsmiljø, mobning, m.m.

Hvis du ikke kender noget til stress i forvejen, kan det være svært at gennemskue, hvad der er kommet til én. 

Hvis dine omgivelser begynder at spørge om du er stresset, så stop op… de tager sjældent fejl.

Symptomer på stress

Her er nogle af de mest kendte symptomer på stress:

  • Træt, udkørt og uoplagt.
  • Hukommelses besvær, koncentrations besvær.
  • Irritation, aggressivitet, svært ved at tage beslutninger.
  • Tankemylder, problemer med at sove.
  • Hovedpine, hjertebanken, svimmelhed eller ondt i maven.
  • Indre uro og rastløshed i kroppen, angst.

Stress eksperten Bjarne Toftegård har delt stress op i 4 stadier:

  • Grøn: Akut stress. Den forsvinder lige så hurtigt som årsagen til stress, eller bekymringen er elimineret.
  • Gul: Moderat stress. Hvis den grønne/Akutte stress har været konstant eller hyppig i en periode. Vi er belastede af stress nu.
  • Rød: Alvorlig stress. Kommer når vi har været gul/Moderat stressede i for lang tid. Vi er overbelastede nu.
  • Sort: Sammenbrud/kollaps. Når krop og/eller psyke siger stop. Vi har været overbelastede i for lang tid.

Man kan opleve både grøn, gul, rød og sort stress samtidig.

Er du grøn, gul, rød eller sort? 

Tag Bjarne Toftegårds stresstest lige her.


* Den latinske oversættelse af ordet stress øverst i indlægget, er lånt fra Stressforeningen´s hjemmeside